Dokument

Björks Mekaniska är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Du hittar vårt certifikat här:

Certificat för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Här hittar du även vår verksamhetspolicy:

Verksamhetspolicy

Kontakta oss

Björks Mekaniska Verkstad AB, M.I.
Sörskatevägen 22
610 12 HÄLLESTAD

Telefon: 0122-505 56
Mobil: 070-515 05 56
E-post: info@bjomek.se
reklambyrå